Business Manager

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

 

Verantwoordelijk voor het coördineren, assisteren en superviseren van alle activiteiten die gelinkt zijn aan het werkdomein dat hem/haar werd toegekend teneinde de financiële-, veiligheids- en organisatiedoelstellingen te realiseren.

 

DOELSTELLINGEN

 • Bewaakt en bevordert een vlotte samenwerking van het VINCI Facilities personeel met het personeel van de klant binnen zijn bevoegdheden. Dit via transparante en duidelijke communicatie en rapportering
 • Verantwoordelijk voor het behalen van de strategische en tactische doelstellingen binnen zijn scope, dewelke zijn vastgelegd in gemeenschappelijk akkoord met de partner.
 • Opmaken van het budget, het aansturen van het financieel beleid, beheer van risico’s en opmaak van het meer jaren budget binnen zijn scope.
 • Bewaakt de marktconformiteit zowel op vlak van organisatie, kwaliteit als kost.
 • Onderhoudt de contractuele afspraken met onderaannemers.
 • Zorgt er mede voor dat de contracten met de onderaannemers in lijn zijn met de algemene doelstellingen binnen het contract.
 • Voorstellen en uitvoeren van een strategisch plan voor het hem/haar toegekende verantwoordelijkheidsdomein teneinde de bedrijfsdoelen te bereiken.
  • Het aansturen en het opvolgen van alle veiligheidsaspecten en actieplannen,
  • Het respecteren van alle wettelijke bepalingen,
  • Het respecteren alle processen en procedures.
  • Omgaan met risicobeheersing en financiële gezondheid van zijn gebied.
 • Verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling
  • Zorgt voor een vlotte en snelle administratieve verwerking van de activiteiten
  • Zorgt voor een kwalitatieve financiële afrekening via het gedefinieerd proces, gebruikmakend van de correcte templates
 • Bouwen van een hecht team van hoog gekwalificeerde medewerkers en de samenwerking tussen de teamleden en met de partner aanmoedigen teneinde als een goed functionerende afdeling te werken. Constant motiveren van zijn team en hen aanmoedigen om het beste van zichzelf te geven.
  • In kaart brengen van de competentiebehoeften
  • Opvolgen van de trainingsbehoeften
  • Opvolgen van de nodige bekwaamheids-attesteringen
 • Voortdurend zoeken naar verbeteringen op vlak van:
  • Organisatie
  • Samenwerking
  • Communicatie en rapporteringsmodaliteiten
  • Analyse en actieplannen
  • Kosten efficiënt denken
 • Verslag uitbrengen van de activiteiten van de afdeling aan de hand van een regelmatig rapport waarin resultaten op een transparante en betrouwbare manier wordt weergegeven.
 • Een vertrouwensrelatie ontwikkelen met alle stakeholders (Team, klant, Onderaannemers en Directie)

 

GEDRAGCOMPETENTIES

 

 • Respecteert en volgt de visie en strategie rond veiligheid van de groep.
 • Waakt over de naleving van afspraken en ethiek, stuurt bij waar nodig.
 • Maakt gepast gebruik van meerdere methodes om instemming te verkrijgen en draagvlak te vinden.
 • Anticipeert op markttrends, ziet in welke richting de markt evolueert en zet er een eigen aanpak (groei) tegenover.
 • Heeft een actieve inbreng, levert een eigen persoonlijke bijdrage in de samenwerking.
 • Legt nieuwe contacten die voor de eigen taak en opdracht nuttig kunnen zijn.
 • Houdt in de beoordeling van problemen en het formuleren van oplossingen rekening met bredere (externe) factoren en mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de markt of de maatschappij.
 • Reageert proactief. Anticipeert op gebeurtenissen of problemen, verbetert processen en procedures.
 • Formuleert voorstellen en neemt acties om aan de marktsituatie binnen zijn scope tegemoet te komen.
 • Neemt acties om de doelen op een effectieve wijze te bereiken.
 • Stuurt aan en corrigeert op het niveau van het functioneren de eigen resultaten, deze van de BU en de groepsresultaten.
 • Weet de aandacht te behouden op grond van houding en inhoud.
 • Plant en organiseert taken, opdrachten, oplossingen, projecten op lange termijn die concrete repercussies hebben voor anderen en die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden.

 

PROFIEL

Opleiding : minimum Master of Burgerlijk Ingenieur, met voorkeur in elektriciteit, mechanica of elektromechanica.

Ervaring : Minimum 10 jaar van ervaring.

Talen : Nederlands, Frans, Engels.

Technische vaardigheden : kennis hebben binnen het domein HVAC/ elektriciteit.

Zeer goede communicatieve vaardigheden: gesproken en geschreven, organiseren en nauwkeurig.

 

AANBOD

VINCI Energies biedt u een professionele omgeving waar u de mogelijkheid krijgt om een heel interessant werk te leveren en verder te bouwen aan uw carrière. Tevens biedt VINCI Energies u een attractief loon met voordelige extralegale voordelen, zoals :

 

 • Groepsverzekering + overlijdensverzekering en invaliditeitsverzekering.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Arbeidsduurvermindering : 12 dagen bijkomend betaald verlof per jaar (vrij op te nemen – geen sluitingsperiode).
 • Carrièremogelijkheden en opleidingsplan.
 • Maaltijdcheques.
 • Bonusplan.
 • Firmawagen.

Als u verder surft op deze website, stemt u in met het gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken, maar ook om bezoekersstatistieken op te stellen. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons cookiebeleid.